Враќање и рекламација

Политика за враќање и за рекламација на производи

Mladinskakniga.com обезбедува враќање на производи и средства за производите кои се купени и платени преку www.mladinskakniga.com под долу наведените услови.

Во случај да добиете оштетен производ, може да го рекламирате и вратите во рок од 7 дена од приемот, заедно со приложена фактура и испратница и истиот може да го замените со друг производ. Известувањето за рекламацијата доставете го електронски на info@mkskopje.com.

Mladinskakniga.com го задржува правото да ја менува политиката за враќање на производи и парични средства. Сите ревизии или промени ќе стапат во сила веднаш со нивното објавување на веб страницата www.mladinskakniga.com.