Политика за испорака

Нарачаните производи ќе ви бидат доставени најдоцна 5 работни дена по извршената уплата, на адресата која сте ја навеле како адреса за испорака.

Плаќањето на производите се извршува при испораката.

Трошоците за испорака на територијата низ државата ќе изнесуваат 190 денари, за било која адреса, oсвен за Скопје каде ќе биде бесплатнa за купени  производи со вредност над 500 денари. Доколку нарачката е од странство, со нарачателот дополнително се договара начинот на испораката и цената на чинење на испораката.