Политика за испорака

Нарачаните производи ќе ви бидат доставени најдоцна 5 работни дена по извршената уплата, на адресата која сте ја навеле како адреса за испорака.

Плаќањето на производите се извршува при испораката.

Трошоците за испорака на територијата низ државата ќе изнесуваат 150 денари, за било која адреса. Доколку нарачката е од странство, со нарачателот дополнително се договара начинот на испораката и цената на чинење на испораката.